The teacher


Jurgen-gitaarles

(For English, see below)

Met zijn ruim 30 jaar ervaring in het geven van gitaarles en bandcoaching is docent Jürgen Rijkers een ouwe rot in het vak. Toch heeft hij altijd een frisse kijk op muziek en is zelf erg actief als uitvoerend musicus. De stijl van Jürgen kenmerkt zich door veelzijdigheid, zowel op akoestische gitaar als elektrisch. Naast het begeleiden van andere artiesten timmert hij zelf aan de weg als singer-songwriter, als frontman van zijn eigen rockband en ook nog als flamencogitarist. Hij studeerde jazz/lichte muziek en flamenco aan het Conservatorium van Amsterdam en behaalde zijn diploma in 1999.

Jürgen werkt waar het ook maar mogelijk is op een intuïtieve manier met zijn leerlingen; hij maakt graag contact met ze en met hun muzikale belevingswereld en speelt daar dan graag op in. Jürgen kent honderden liedjes maar je mag zeker ook zelf materiaal inbrengen om mee aan de slag te gaan.

Op maandag en donderdag geeft Jürgen les in het Rozetgebouw in hartje Arnhem en op dinsdag vanuit zijn thuisstudio in Velp-zuid. Hij hanteert lesblokken van 12 weken waarin je wekelijks 20 of 30 minuten of tweewekelijks 40 minuten les kan krijgen. Duolessen zijn in sommige gevallen na overleg ook mogelijk.

Is je interesse gewekt en zou je eens een proefles willen? Stuur dan een email naar jwjrijkers [a] gmail.com
Wil je je inschrijven voor een cursus? Hieronder zie je de link naar het inschrijfformulier, waarmee je je online kan inschrijven. Na de verzending krijg je zo spoedig mogelijk een reactie.

Ga naar inschrijfformulier gitaarles


With over 30 years of experience in giving guitar lessons and band coaching, teacher Jürgen Rijkers is an old hand in this profession. Yet he always has a fresh view on music and is very active as a performing musician himself. Jürgen’s style is characterized by versatility, both on acoustic and electric guitar. In addition to accompanying other artists, he is also working as a singer-songwriter, as the frontman of his own rock band and also as a flamenco guitarist. He studied jazz/popular music and flamenco at the Conservatorium van Amsterdam and graduated in 1999.

Jürgen works intuitively with his students wherever possible; he likes to make contact with them and their musical world and responds to that. Jürgen knows hundreds of songs, but you can certainly also bring in your own material to work with.

On Mondays and Thursdays, Jürgen teaches in the Rozet building in the heart of Arnhem and on Tuesdays from his home studio in Velp-zuid. He uses lesson blocks of 12 weeks in which you can get lessons 20 or 30 minutes weekly or 40 minutes every two weeks. Duo lessons are also possible in some cases after consultation.

Are you interested and would you like a trial lesson? Please send an email to jwjrijkers [a] gmail.com
Do you want to register for a course? Below you see the link to the registration form, with which you can register online. After sending you will receive a response as soon as possible.

Go to registrationform guitarlessons